Club Baloncesto Costa Ártabra

Baloncesto, Educación e saúde

O traballo en equipo, a disciplina
e a superación persoal son leccións que perduran.

O BALONCESTO NA EDUCACIÓN E SAÚDE DOS NENOS E NENAS

UNHA XANELA ABERTA PARA
A COMARCA DE FERROLTERRA

O BBCA é un Club e Escola de Baloncesto, masculino e feminino, da comarca de Ferrol Terra con categorías que van desde PreMini a Senior.

Traballo en equipo, disciplina e superación persoal.

A práctica do baloncesto non só fomenta a saúde física dos nenos e nenas, senón que tamén inculca valores cruciais. O traballo en equipo, a disciplina e a superación persoal son leccións que perduran.

En Ferrol, cunha poboación envellecida e pérdida de habitantes, un club de Baloncesto de Base e Amateur como o noso, non só é unha fonte vital de actividade física para os nenos e nenas, senón tamén unha ancla social.

Construir unha comunidade forte e unida.

Cunha base sólida de máis de 250 nenos e nenas, e as súas familias, este club non só impulsa o deporte, senón que se converte nun pilar crucial para a identidade e vitalidade da comarca, conectando xeracións e construíndo unha comunidade forte e unida.

O baloncesto non só xoga no campo, tamén xoga un papel vital na construción dun futuro máis saudable e unido para Ferrolterra.